Deze opbouw over de bestaande keuken heeft zijn eigen draagconstructie. De opbouw kon niet op de keuken geplaatst worden omdat de fundering van de uitbouw/keuken niet draagkrachtig genoeg is. De stalen spanten komen aan één kant uit de gevel. Hierdoor krijg je een opties beeld dat de opbouw over de gehele breedte van de woning is gebouwd. Hierdoor kan de gemeente bestemmingsplantechnisch het vergroten van het hoofdgebouw verantwoorden. Het deel wat weggelaten is tussen de spanten van de opbouw zorgt er voor dat er nog daglicht in de keuken komt. Aan de andere kant komen de spanten in de schuur uit en worden zo aan het zicht onttrokken.

De opbouw voorziet in twee extra slaapkamers. Tevens wordt het huis van binnen opgeknapt. Buitenom zijn er nieuwe kunststofkozijnen in gekomen en zinken boeidelen. De nieuwe (vergunningsvrije) dakkapel is van zinken gevelbekleding voorzien.

Verrichte werkzaamheden van de opdracht:

  • ontwerp (schetsplan)
  • vooroverleg bij de gemeente: toetsing bestemmingsplan en welstandscommissie
  • tekenwerk (bestektekeningen)
  • constructieberekeningen en of constructietekeningen
  • daglichtberekening
  • ventilatieberekening
  • omgevingsvergunningaanvraag: digitale aanvraag in het OmgevingsLoket Online (OLO)

Bestaande situatie

Nieuwe situatie