16 september 2014 – Om de werkgelegenheid in de bouw te stimuleren, heeft het kabinet besloten om het lage BTW-tarief van 6% op verbouwingen opnieuw te verlengen en wel naar 1 juli 2015. In de begrotingsafspraken van 2014 was de einddatum van de tijdelijke BTW-verlaging al verschoven van 1 maart 2014 naar 31 december 2014. Deze nieuwe verlenging betekent dat u over verbouwingen of renovaties die vóór 1 juli 2015 zijn afgerond 6% BTW blijft betalen in plaats van 21%.

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij (belastingdienst): het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

Deze tijdelijke maatregel geldt ook voor:

  • Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers als zij ook de renovatie van de woning begeleiden.
  • Het “vergroten” van de woning, dat zijn de uitbouwen, aanbouwen & opbouwen.