Prefabbetonwanden bouwontwerp bouwtekening

Omdat de naaste bebouwing tamelijk nieuw is en redelijk dichtbij elkaar ligt is er voor schroefboorpalen/ avegaarpalen gekozen om trillingen zoveel mogelijk te voorkomen. Hierdoor zal er minder kans zijn op scheurvorming van de naastliggende bebouwing.