Bouwadvies

Hoving Bouwontwerp kan u bijstaan en adviseren in het bouwproces.
Van ontwerpfase tot en met opleveringsfase. Wij kunnen u bijstaan in het hele traject maar ook delen daarvan. Hieronder staan de meest voor komende onderdelen van het bouwtraject waar Hoving Bouwontwerp u in kan adviseren.

Bouwkundig advies

U hebt zelf een omgevingsvergunning aan gevraagd maar de gemeente wil aanvullende gegevens. Hoving Bouwontwerp kan deze gegevens voor u aanleveren, hierbij kunt u denken aan:

• Constructieberekeningen
• Ventilatieberekeningen
• Daglichtberekeningen
• Oppervlakteberekeningen
• BENG-berekeningen
• Technische gegevens
• Detailtekeningen
• Details van materialen
• Details van constructies

De omgevingsvergunning is vergund, en dan?

Na dat de vergunning is afgegeven komt de “werk fase” van het bouwplan. In deze fase kunt u denken aan:

• Uitwerken bestektekingen in werktekeningen
• In opdracht van u het controleren van werktekeningen van derden
• Het bijwonen van bouwvergaderingen met derden in de werkvoorbereidingsfase

Tijdens de bouw kunt u denken aan:
• Het bouwproces controleren en of er volgens tekening, afspraak en offerte gewerkt wordt
• Het bijwonen van bouwvergaderingen
• Aanpassen werktekeningen n.a.v. veranderingen tijdens de bouw

Na de bouw kunt u denken aan:
• Het bijwonen van de oplevering
• Het opstellen van een lijst met opleveringspunten

Informeer vrijblijvend naar de bouwbegeleiding mogelijkheden en de kosten.

  Voortraject en ontwerpfase

  Om uw idee voor een bouwplan vorm te geven moet er eerst gekeken worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Als dat helder is kan er een ontwerp gemaakt worden. In deze fase kunt u denken aan:

   

   • Voorstudie bestemmingsplan en welstandsnota
   • Vooroverleg organiseren bij gemeente:
    • Toetsing bestemmingsplan en welstandsnota
    • Overleg bij gemeente i.v.m. de mogelijkheden en onmogelijkheden
    • Schetsontwerp bouwplan voorleggen aan de gemeente
   • Definitief ontwerp maken
   • Advies betreft type fundering
    • Fundering advies wordt vaak in overleg met derden gedaan. Dit zijn bedrijven gespecialiseerd in fundering advies
   • Omgevingsvergunning aanvragen in het OLO (Omgeving Loket Online)
  nieuwbouw buitenpost voorgevel

  Voorkom onnodige bouwkosten

  Met bouwtekeningen en deskundig advies begint u goed voorbereid aan uw bouwproject. Heeft u al een idee of schets? Samen met u maken wij een professioneel bouwontwerp.