Ontwerp- en bestektekeningen voor omgevingsvergunning voor het vervangen van twee oude stallen door één nieuwe vleeskuikenstal.